Liliom

Tartalom
Friss Hirek
Csapat Összefoglaló
Multimedia
Faliújság
A Cserkészek
Cserkészbolt
Magyarország Most
Kapcsolat Velünk

Árpádházi Boldog ErzsébetErzsébet III. Endre Király lánya volt. 1292 körül született Budán. Édesanyja korán meghalt.
Mikor édesapja, a király, meghalt, Erzsébet lett a magyar trónörökös a törvény szerint. A trónért mások veszekedtek és Erzsébet a béke kedvéért lemondott a trónról. Egy Svájci apáca kolostorba lépett. 18 éves korában lett apáca. Ezentúl élete végéig távol lakott hazájától, Magyarországtól.
Példát vett Szent Erzsébet és Margit Árpádházi elôdeitôl. Boldog Erzsébet volt az utolsó Árpádházi királylány. Az ima, a bûneiért jóvátevés, és hôsies szeretet útján akarta Jézust követni, és feladta életét hazájáért.
Sokat betegeskedett. Utolsó négy évében nagyon sokat szenvedett; teljesen megbénult. 1336. oktober 31-én halt meg.

Azért hivják Boldog Erzsébetnek, mert Boldog azt jelenti, hogy még nem volt szentté avatva, de elismeri mindenki, hogy szent életet élt. Erzsébet ünnepe: Május 6.

[ Tartalom | Friss Hirek | Csapat Összefoglaló | Multimedia | Faliújság | A Cserkészek | Cserkészbolt | Magyarország Most | Kapcsolat Velünk ]