Liliom

Tartalom
Friss Hirek
Csapat Összefoglaló
Multimedia
Faliújság
A Cserkészek
Cserkészbolt
Magyarország Most
Kapcsolat Velünk

49. sz. Árpádházi Boldog Erzsébet l.cs.cs. Története


A 8-as számú csapat leány örsei 1968-ban a magyar cserkész szövetségtôl Árpádházi Boldog Erzsébet név alatt csapat igazolást kaptak. Azóta mint testvér csapatok mûködnek a Los Angeles-i Szt. István Római Katolikus egyház pártfogása alatt.

1968-tól 1971-ig évenként cserélôdött a csapat vezetôsége ami nem segítette elô a cserkészmunkát, míg végûl Maticza Ágnes vette át a csapatparancsnokságot. Ô az elkövetkezô vezetôi évei alatt megszabta a csapat fejlôdési irányát, bebiztosította a csapat fellendülését és kinevelte a következô vezetôi generációt.

Ágnes bától Tóth Attiláné vette át a vezetést 1977-ben. Matyi néni alatt rengeteg új népdalt tanultunk, nem csak simán "trillázni", énekelni, hanem 2-3 szólamban is. Matyi néni 4 "saját" cserkészt nevelt fel s "adott" csapatainknak, 3 lányt és egy fiút, s mind a négybôl képzett örsvezetô lett.

Mikor Matyi néni már "belefáradt" a csapatmunkába, Ecsedy Tücsi, vagyis Grekné, Andrea vette át a staféta botot. Tücsi már itt született Los Angelesben, de beleszületett a cserkészetbe apján, Árpi bán keresztûl s izig-vérig cserkész. Habár fiatal volt, amikor átvette, de úgy a lányok, mint a fiúk felnéztek rá, elismerték vezetôI tehetségét, természet szeretetét.

Mikor Tücsi elköltözött, Csipkéné, Hargittay Emôke vette át a csapatparancsnokságot 1988-ban . Emôke néni már egész fiatalon a clevelandi 33-as Szilágyi Erzsébet csapat parancsnoka volt a 60-as években, de hamar rájött, hogy a kaliforniai cserkészkedés más, mint ott volt. Nem csak, mert az évek alatt a cserkészek magyar tudása romlott, de itt több kirándulásra, táborozásra van alkalom az idôjárás miatt. A 8-as parancsnokkal, Csaba bával évek óta fáradozik azon, hogy együtt mûködve érdekes, élménydús cserkészéveket hagyjon maga mögött. Csipkééknél a vacsora alatti fôtéma is a cserkészet. Az elmúlt 10 évben 15-en végezték el az örsvezetôi, 5-en a segédtiszti és 1 a tiszti tábori kiképzést.Samay Roxanne, Sutyi átvette Emôke nénitôl 2 évre a vezetést, hogy más témára is jusson idô vacsora alatt. Sutyi már másod generációs, amerikai születésû, de nem is emlékszik olyan idôrI╬amikor nem cserkészkedett volna. Hosszú évek óta ô volt az elsô csapatunkban, aki elnyerte a tiszti rangot. "Generális" módjára vezette a csapatot.

1997-ben Emôke néni újra "beugrott", amikor szólt a hivó szó, s azóta megint csak a cserkészet a fôtéma az asztalnál . . .

A 49-es csapat parancsnokai:

Gerencsér Gregónía........1968-1969
Révaí Anna Mária..........1969-1970
Nagy Borbála..............1970-1971
Maticza Ágnes.............1971-1977
Tóth Mária................1977-1984
Grekné Ecsedy Andrea......1984-1988
Csipkéné Hargittay Emôke..1988-1995
Samay Roxanne.............1995-1997
Csipkéné Hargittay Emôke..1997-1999
Tractenberg Erzsébet.........1999-


[ Tartalom | Friss Hirek | Csapat Összefoglaló | Multimedia | Faliújság | A Cserkészek | Cserkészbolt | Magyarország Most | Kapcsolat Velünk ]