Liliom

Tartalom
Friss Hirek
Csapat Összefoglaló
Multimedia
Faliújság
A Cserkészek
Cserkészbolt
Magyarország Most
Kapcsolat Velünk

8 sz. Júliánusz Barát cs.cs. Története


1959-ben alakult meg Los Angelesben a cserkészet. Fesztory Béla cst. alapitotta a csapatot. Ugy volt javasolva hogy az új csapat neve Júliánusz Barát legyen.

Elsô táborukat a Hanna Flat-on Big Bear-en tartották 1960- ban. 1968-ig minden tábor itt volt. 1968-ban Huntington Lake-nél tartották a nyári tábort a Hollywoodi 17-es csapattal.

1973 óta különbözô helyeken, de minden évben van egy Kaliforniai nagytábor mind az öt cserkészcsapat résztvételével. (8, 17, 43, 49, 77). 1967- ben volt az elsô cserkészbál Los Angelesben s azóta is minden évben van bál.


Az év egyik logjobban várt eseménye a Thanksgiving-i hétvégén tartott kenútúra a Colorado folyón, ami 1967 óta hagyományos lett.

Tárnok Laci bá alatt felvirágzott a csapat. Laci bá jobb és bal keze, Ecsedy Árpi bá és Zsótér Bandi bá volt évekig, s ôk szervezték meg a már hagyományossá vált évi ôszi kenutúrát a Colorado folyón. Sok szép emlék fôzôdik ezekhez a túrákhoz, s mi mai fiatalok is folytatjuk a hagyományt

1980-ban férfi vezetô hiányban voltunk, s Kékessyné, Gertrúd néni lett a csapat mentô angyala, amikor átvette a parancsnokságot majd 4 évre, s "férfiasan" vezette a csapatot, Philadelphiából hozott tapasztalatai alapján.

Károlyi Lali bá, aki már a 17-es csapatnak is volt parancsnoka, szivvel lélekkel szervezte a kirándulásokat, tanitott minket rádiózni, s általános túlélést, tájékozódást a Sierrákban. Az 1987-es Oregon-i nyugati parti jubi tábornak is ô volt a parancsnoka.

Lali bától ifj. Kass Pál vette át a parancsnokságot, s habár ô már amerikai születésû, de izig-vérig magyar érzésû parancsnokunk volt, aki kisfiú kora óta cserkészkedett és sok vagányságot tanultunk tôle.

A nyolcvanas évek alatt nagyon megcsappant a létszámunk s már-már ott tartottunk, hogy a szövetség megvonja tôlünk a mûködési engedélyt, mivel egy csapat minimum létszáma 12 cserkész kell, hogy legyen.

Csipke Csaba bá ekkor lépett be a "képbe", vagyis csapatunk parancsnokságát magára vállalta. Csaba bá erôteljesen hozzálátott a csapat újraszervezéséhez, s az 1990-es jubi táboron Orono, Kanadában vezetése alatt már több, mint 25 8 éven felüli fiúcserkészünk vett részt ugyanannyi 49-es lánnyal együtt.

1992-ben megszervezte az elsô Idaho-i nyugati parti jubi tábort, ahol kb. 250 cserkész vett részt 15 amerikai és kanadai magyar csapatból. 1997-ben újra Idaho-ban tartottuk a nyugati jubi tábort ugyancsak Csaba bá vezetése alatt, kb. 160 cserkésszel.

Az ô vezetése alatt hosszú évek óta elôször résztvettek cserkészeink a keleti vezetôképzô táborokon is, az elmúlt 10 év alatt 4 örsvezetô, 2 segédtiszt és 2 tiszttel szaporodtunk. Csaba bá eszi, issza és alussza a cserkészetet . . .

A 8-as cserkészcsapat parancsnokai:

Fesztory Béla.........1959-1967
Tárnok László.........1968-1969
Szemerédi Kornél......1969-1972
Tárnok László.........1972-1977
Sátorhelyi Viktor.....1977-1979
Ecsedy Árpád..........1979-1980
Kékessy Gertrúd.......1980-1984
Károlyi Lajos.........1985-1988
Kass Pál..............1988-1989
Csipke Csaba..........1989-2000
Tractenberg Erzsébet..2000-


[ Tartalom | Friss Hirek | Csapat Összefoglaló | Multimedia | Faliújság | A Cserkészek | Cserkészbolt | Magyarország Most | Kapcsolat Velünk ]